Take our user survey here!

Awaji Island

Filter By Destination

Naruto and Boruto: Naruto Next Generations.

Nijigen no Mori (Awaji Island Anime Park)

An outdoor anime adventure with Naruto, Shin-chan, and Godzilla!